എല്ലാ സൗകര്യവുമടങ്ങിയ 3BHK BUDGET HOME 😍😍😍1100 Sqft | Low cost House Design

Budget
Low Budget Home Design & Plan . 3 BHK 1150 Sqft

In this video I am sharing a Budget home in Colonial style can be constructed in kerala for 10 lakh ( Structure )

Plan Area : 1150 Sqft
Single storey Home

Master Bedroom
Attached toilet
Kids Bedroom
Attached Toilet
Parents Bedroom
Attached Toilet
Living Room
Dining
Open kitchen
Staircase
Sitout

Queries Solved :

Kerala budget home plan
Low budget house plan kerala
Low cost house plan kerala
Low budget home malayalam
Budget home designs malayalam

#lowcosthome #trending2022
#keralalowbudgethome
#mybetterhome#mybetterhome #malayalam #home

ഞങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ 😍 :

വെബ്സൈറ്റ് :
https://www.mybetterhome.in/

യൂട്യൂബ് :
https://youtube.com/c/MyBetterHome

ഫേസ്ബുക്ക്:
https://m.facebook.com/MyBetterhome-110018614625163

ഇൻസ്റ്റഗ്രാം :
https://www.instagram.com/my.betterhome

*****************************************************************
Affiliated Channels :

Civil Engineer Malayalam : https://www.youtube.com/c/CivilEngineerMalayalam

കേരളത്തിലെ Home Decore യൂടൂബ് ചാനലുകളിൽ ഒന്നാണ് മൈ ബെറ്റർ ഹോം…..!
കേരളത്തിലെ പൊതുജനങ്ങളുടെ വീട് നിർമാണത്തിന് സഹായകരമായ അറിവുകൾ പങ്കുവെക്കുക എന്നാണ് ഈ ചാനലിൻ്റെ ഉദ്ദേശം.
അതോടൊപ്പം മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള പ്രൊഡക്ടുകളെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചും വിലയെ കുറിച്ചും ജനങ്ങളിൽ അവബോധം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

വീട് നിർമാണത്തിൻ്റെ ചിലവ് കുറക്കാൻ തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ കണ്ടൻറുകൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും…….!!

My Better Home is one of the best Home Decor YouTube channel in Kerala
The purpose of this channel is to share knowledge that will help the public to build houses in Kerala. At the same time,We create awareness among the people about the quality products being launched in the market, its features, prices..etc

Our Contents will definitely help you to reduce the cost of construction of your home…

***************************************************************

Products You May Like

Articles You May Like

SMALL BATHROOM DECOR | BATHROOM REFRESH | MODERN BOHO DECOR | SMALL BATHROOM TOUR
Decorate With Me Summer Kitchen & Bedroom / Summer Decorating Ideas + New Garden Pathway
Modern IKEA Hacks – upscale and minimalist home decor DIY projects
Master bedroom makeover | Budget friendly decor ideas | room makeover on a $200 budget.
Top 5 Contemporary Kitchen Interior Design Ideas | Tips and Trends for Home Decor

Leave a Reply

Your email address will not be published.