20 ரூபாய் முதல் Handicrafts items shop in Chennai | budget friendly home decor | Malabar mani vlog

Budget
20 ரூபாய் முதல் Handicrafts items shop in Chennai | budget friendly home decor | Malabar mani vlog

Home Krafter is a new Home Decor in Sholinganallur, Chennai. You can buy Gifts items, Handmade Return Gifts, Wall Decor, Table Decor, Diffusers, Diffuser Oil, Decorative Mirror, Diya, Backflow Holder, Backflow cones, Tea light holder and many more home decor at a budget friendly price. They are true to the motto of making ” Every Home Beautiful At A Nominal Price”

Shop Address:

Home Krafter
11, Lal Bahadur Shastri Street,
Sholinganallur,
Chennai-600119
Ph-9841366766
What’s app: 9841366766

Store Hours: 10 AM to 10 PM

Website: www.Homekrafter.in
Facebook: https://www.facebook.com/HomeKrafter
Instagram: https://www.instagram.com/homekrafter/
Google Map: https://g.co/kgs/dgefKT

#handicrafts #HomeKrafter #malabarmanivlog #shopvlog
#handicraft #gifts #homedecor #giftsitems #handicraftshopinchennai

Thanks For Watching 🙏

Follow our channel : Facebook and Instagram
https://www.facebook.com/malabarmanivlog/
https://www.instagram.com/malabar_mani_vlog/

உங்களுடைய தொழில் சார்ந்த விளம்பரங்கள் நமது சேனலில் ஒளிபரப்பு செய்ய 👇

Advertise Your Business in our channel Contact Whatsapp : 9884898388
Email : malabarmanivlog@gmail.com

#malabarmanivlogs #handicraftsitems #shopwithme #home decor shopping

Products You May Like

Articles You May Like

Interior Designer Fixes 4 People’s Bedrooms | Re:Design | Architectural Digest
Kid’s Bedsheet Designs #homedecor #trending #decor #kidsbedroom #bedsheetdesigns #kids #kidsroom
25 Fabulous Luxury Dining Room Design Ideas
Five Home Decorating Ideas / Interior Design Tips And Ideas / Ramon At Home
kids room decor design ideas 2022 #shorts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *